• ഇഷ്‌ടാനുസൃതവും ആകർഷകവും അർത്ഥവത്തായതുമായ വരികൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സംഗീത പശ്ചാത്തലങ്ങളിലുമുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ ലിറിക്‌സ് ജനറേറ്റർ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു.

  • തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരുടെ ശൈലികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇഷ്‌ടാനുസൃത ഗാനങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന നൂതന AI അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംഗീത സൃഷ്‌ടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് Jammable.

  • പ്രോംപ്റ്റുകളോ സ്വന്തം വരികളോ നൽകിക്കൊണ്ട് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ പാട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന AI- പവർഡ് മ്യൂസിക് ക്രിയേഷൻ ടൂളാണ് SongR.

  • AI-യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് ജനറേഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് Udio. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗാനം (ഉദാ, തരം, മൂഡ്, ലിറിക്കൽ തീമുകൾ) വിവരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്നു, ഒപ്പം Udio ൻ്റെ AI സാങ്കേതികവിദ്യയും അനുബന്ധ ഓഡിയോ പീസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

  • പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനുമായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന AI- പവർഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് Songtell.

  • സുനോ AI എന്നത് ഒരു ജനറേറ്റീവ് AI മ്യൂസിക് ക്രിയേഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് നിർമ്മിത ബുദ്ധി വോക്കലും ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷനും സമന്വയിപ്പിച്ച് റിയലിസ്റ്റിക് ഗാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ.