• You.com เป็นแพลตฟอร์มการค้นพบข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งผสมผสานฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือค้นหาเข้ากับความสามารถ AI ขั้นสูง