• LearningStudioAI là một công cụ soạn thảo mang tính cách mạng được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để hợp lý hóa việc tạo khóa học trực tuyến.

  • Gauthmath là một nền tảng học tập sáng tạo tận dụng AI để cung cấp các giải pháp từng bước và lời giải thích rõ ràng cho các bài toán.

  • TurboLearn AI là một nền tảng học tập được hỗ trợ bởi AI, tạo ra các ghi chú toàn diện, tạo thẻ nhớ tương tác và cá nhân hóa trải nghiệm học tập thông qua các câu đố.

  • Liner là một nền tảng nghiên cứu và học tập được hỗ trợ bởi AI, hỗ trợ người dùng trích xuất thông tin chính từ nội dung trực tuyến, sắp xếp ghi chú và nâng cao quá trình học tập.

  • Jarvis là một trợ lý AI đa diện, cung cấp các chức năng tạo nội dung, dịch thuật, viết quảng cáo tiếp thị và thậm chí là tạo thiết kế cơ bản.

  • Otter.AI là một trợ lý nghiên cứu cải tiến được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để hợp lý hóa quy trình học tập và dự án của bạn, bao gồm ghi chú, ghi âm, tóm tắt cuộc họp.

  • SciSpace là một nền tảng quản lý nghiên cứu được hỗ trợ bởi AI giúp hợp lý hóa các khía cạnh khác nhau của quy trình nghiên cứu.

  • Semantic Scholar là một công cụ tìm kiếm hỗ trợ AI được thiết kế đặc biệt cho các tài liệu nghiên cứu khoa học.

  • Course Hero là một nền tảng học tập đa dạng được hỗ trợ bởi AI, cung cấp cho sinh viên nhiều tài nguyên để nâng cao hiểu biết và kết quả học tập của họ.