• VenturusAI, được hỗ trợ bởi công nghệ GPT-3.5 và GPT-4 tiên tiến, cung cấp phân tích chuyên sâu về ý tưởng kinh doanh của bạn, mang lại những hiểu biết có giá trị

  • Duyệt AI trao quyền cho các doanh nghiệp và cá nhân một nền tảng thân thiện với người dùng để quét web và giám sát dữ liệu. Không cần mã hóa!

  • IdeaApe là một công cụ nghiên cứu thị trường được hỗ trợ bởi AI, phân tích dữ liệu truyền thông xã hội để cung cấp thông tin chi tiết về nhu cầu của khách hàng, xu hướng thị trường và xác thực ý tưởng kinh doanh.

  • Abacus.AI là một nền tảng AI mang tính cách mạng sử dụng công nghệ AI để tự động hóa việc phát triển và quản lý các hệ thống và tác nhân AI ứng dụng.

  • Spree AI là một công cụ tạo hình ảnh quang học được hỗ trợ bởi AI được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp thương mại điện tử.

  • Sellesta là một nền tảng thương mại điện tử được hỗ trợ bởi AI, cung cấp bộ công cụ cho người bán và chủ cửa hàng trực tuyến trên Amazon.

  • Namelix là công cụ tạo tên doanh nghiệp được hỗ trợ bởi AI bằng cách phân tích từ khóa, xu hướng ngành và nhận diện thương hiệu mà bạn mong muốn.

  • Intuit không cung cấp một giải pháp độc lập công cụ trí tuệ nhân tạo. Họ đã tích hợp các chức năng AI một cách chiến lược vào các sản phẩm phần mềm tài chính khác nhau như TurboTax, QuickBooks và Mint.

  • SpoiledChild là thương hiệu làm đẹp được hỗ trợ bởi AI, tạo ra các chế độ chăm sóc da tùy chỉnh dựa trên nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn.