• AI Poem Generator is a free-to-use, online tool powered by trí tuệ nhân tạo to create rhyming poems.

  • Godmode là cánh cổng dẫn bạn đến thế giới khám phá sáng tạo. Nó sử dụng các tác nhân tạo, một loại AI phân tích đầu vào của bạn và tạo ra các đầu ra nguyên gốc, duy nhất dựa trên dữ liệu đó.

  • Siuuu.ai là nơi lý tưởng cung cấp các công cụ viết AI thân thiện với người dùng được thiết kế để hỗ trợ mọi người.

  • Nhân hóa văn bản AI biến văn bản do AI tạo thành văn xuôi giống con người, chất lượng cao. Nó tinh chỉnh ngôn ngữ, giọng điệu và phong cách của nội dung AI để đảm bảo nó đọc một cách tự nhiên và hấp dẫn người đọc.

  • HIX.AI là một chương trình hỗ trợ viết được hỗ trợ bởi AI, cung cấp các chức năng tạo nội dung từ đầu, chỉnh sửa văn bản hiện có và dịch ngôn ngữ.

  • Easy-Peasy.AI là trợ lý viết được hỗ trợ bởi AI, giúp người dùng tạo nhiều định dạng nội dung khác nhau, tạo hình ảnh và chép lại bản ghi âm.

  • Jarvis là một trợ lý AI đa diện, cung cấp các chức năng tạo nội dung, dịch thuật, viết quảng cáo tiếp thị và thậm chí là tạo thiết kế cơ bản.

  • MaxAI.Me là tiện ích mở rộng năng suất AI miễn phí dành cho trình duyệt Chrome. Một cú nhấp chuột để tạo nội dung sáng tạo và tóm tắt các tìm kiếm trên web.

  • Smodin là một trợ lý viết AI đa năng sử dụng NPL để hỗ trợ các tác vụ viết khác nhau cho sinh viên, nhà văn và nhân viên internet.

  • NovelAI là một nền tảng hỗ trợ viết được hỗ trợ bởi AI, tạo ra các định dạng văn bản chất lượng như con người, dịch ngôn ngữ và đưa ra phản hồi bằng văn bản.