• Trò chuyện ngoại tuyến: AI riêng tư là một ứng dụng phần mềm có thể tải xuống, cung cấp quyền truy cập vào AI nâng cao để trò chuyện và tương tác.

  • Con người hay không? là một trò chơi xã hội hấp dẫn thách thức bạn phân biệt giữa người thật và các chatbot AI tinh vi.

  • ElevenLabs là một nền tảng được hỗ trợ bởi AI với các chức năng cho cả chuyển văn bản thành giọng nói và nhân bản giọng nói.

  • MetaAI là một bộ tích hợp các chức năng AI có thể truy cập được trong Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger.

  • Poe là một hệ sinh thái chatbot AI toàn diện mà bạn có thể truy cập, tương tác và thậm chí tạo các chatbot AI của riêng mình.

  • Kimi Chat là một ứng dụng trò chuyện được hỗ trợ bởi AI cung cấp nhiều chức năng khác nhau với 'bộ nhớ' lớn.

  • Janitor AI là một nền tảng thân thiện với người dùng được thiết kế để tạo, quản lý và tương tác với chatbot.

  • ChatPDF là một công cụ xử lý tài liệu được hỗ trợ bởi AI, sử dụng khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để chuyển đổi tệp PDF thành các chatbot tương tác.

  • CrushOn.AI là nền tảng trò chuyện AI cung cấp cho người dùng một bộ sưu tập các nhân vật ảo để tương tác thông qua các cuộc trò chuyện dựa trên văn bản.